Login

Als u reeds in het bezit bent van een Medi-Access gebruikersnaam en wachtwoord kunt u deze gegevens in de onderstaande velden invoeren:

Nog geen Medi-Access account? Meld u aan voor een gratis Medi-Access webpaspoort.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Naar de Medi-Access site voor hulp.
Heeft u problemen met inloggen? Neem contact op met de Medi-Access helpdesk.

Meedoen aan de survey

Naast het publiek vragen wij u als huisarts ook zich op te geven als deelnemer aan de De Grote LongontstekingMeting. Na registratie krijgt u dan toegang tot het afgeschermde, medische gedeelte van de website.

De Grote LongontstekingMeting is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de ziektelast van lage luchtweginfecties in de eerste lijn. Er wordt gekeken naar ziekteduur, aantal complicaties, kwaliteit van leven en hoe vaak een antibiotische behandeling wordt gestart. Daarnaast kunnen resultaten van deze meting onder patiënten en huisartsen worden gekoppeld aan de ziekenhuisregistraties waardoor een zeer compleet beeld ontstaat over de ziektelast van lage luchtweginfecties. Een dergelijke meting heeft in Nederland nog nooit eerder op een zodanig grote schaal plaatsgevonden. De analyses van de gegevens worden uitgevoerd door het Julius Centrum, onderdeel van het UMC in Utrecht.

Hoe werkt het voor u als huisarts?

Wanneer u een patiënt gezien hebt met een lage luchtweginfectie, kunt u online een eenmalige korte vragenlijst invullen (duur ongeveer 5-7 minuten). De vragenlijst kan op ieder moment van de dag worden ingevuld op basis van de gegevens uit het HIS. U kunt dit dus doen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Een voorbeeld van de vragen die gesteld worden, vindt u na uw registratie.

Terugkoppeling

Huisartsen die meedoen aan de meting ontvangen periodiek online een terugkoppeling van regionale en landelijke resultaten in grafiekvorm. Deze terugkoppeling omvat gerapporteerde geanonimiseerde gegevens van huisartspraktijken en van deelnemende patiënten. Hierdoor wordt inzicht gegeven in het klinisch beloop, maar ook in ervaren ziektelast van lage luchtweginfecties bij patiënten, ook degenen die niet op het spreekuur komen met hun klachten. Zichtbaar wordt welke patiënten vaker een gecompliceerd of langduriger beloop hebben, hoe vaak er medicamenteus behandeld wordt, maar bijvoorbeeld ook wat de redenen zijn om wel of niet naar de huisarts te gaan met de klachten.

Opzet van de meting

De Grote LongontstekingMeting is tweeledig van opzet. Zowel deelnemers uit het algemene publiek als huisartsen kunnen zich aanmelden als deelnemer.

Mensen met klachten ontvangen tweewekelijks een vragenlijst waarop zij kunnen aangeven welke klachten of verschijnselen van lage luchtweginfectie zij hebben. Ook vullen zij een korte vragenlijst in voor het meten van kwaliteit van leven (de EQ-5D vragenlijst). De vragenlijst voor de huisarts richt zich op patiëntkarakteristieken (onder andere comorbiditeit, leeftijd, vaccinatiestatus), symptomen, de gestelde diagnose, ingestelde behandeling en eventuele complicaties gedurende het beloop van de lage luchtweginfectie.

Wie voert de meting uit?

De Grote LongontstekingMeting is een initiatief van Science in Action, het team van de succesvolle website De Grote GriepMeting [1]. De inhoud van De Grote LongontstekingMeting is tot stand gekomen op basis van aanbevelingen van een Raad van Advies, onder leiding van prof. dr. Marc Bonten, hoogleraar in de moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC te Utrecht.

Voor de meting is financiële ondersteuning verkregen van Pfizer Nederland. Pfizer heeft geen invloed op de wijze waarop de meting wordt uitgevoerd. De analyse van de resultaten en publicatie geschieden geheel buiten Pfizer om.

Wij hopen u als rapporteur te mogen begroeten!

[1] De Grote GriepMeting (www.degrotegriepmeting.nl) is een publieksonderzoek dat in 2003 is gestart en dat inmiddels is uitgegroeid tot Influenzanet (www.influenzanet.eu), onderdeel van het EU-onderzoeksprogramma EPIWORK (www.epiwork.eu).