Het project

Wat is de De GroteLongontstekingMeting.nl?

De GroteLongontstekingMeting.nl of GLM is een interactieve website. Enerzijds geeft het be­trouw­bare, on­af­hanke­­lijke en toegankelijke informatie over longontsteking. Anderzijds nodigt het bezoekers uit om zélf vragen over longontstekingsverschijselen te beantwoorden. Daarmee fungeert de GLM als online longontstekingmonitor.

De internetmeting geschiedt in samenwerking met de Nederlandse huisartsen en het publiek. GLM roept de huisartsen op om hier de gevallen van longontsteking in hun praktijk te melden. Verder krijgt iedereen die longontstekingsverschijnselen heeft (gehad) hier de gelegenheid om zijn of haar gegevens in te voeren. De invulling voor artsen en voor publiek duurt maar enkele minuten.

Ook wie geen ziekteverschijnselen heeft (gehad) kan zich als ‘longontstekingmeter’ registreren, Dit is van belang voor het aantal ziektegevallen ten opzichte van het aantal gezonden. Als longontstekingmeter blijft u op de hoogte van de meting.

Uniek

De GLM vergelijkt de ver­zamelde gegevens met de ziekenhuisregistraties van longontsteking. Dat is uniek, want nergens ter wereld vindt zo’n vergelijking plaats. De GLM probeert hiermee een zo actueel en accuraat mogelijk beeld te geven van het aantal longontstekinggevallen in Nederland. Dat rapporteren we op deze site en brengen het in beeld aan de hand van onze longontstekingkaarten.

Onze doelstellingen

1. Het verbeteren van de rapportage over longontstekingsverschijnselen door meldingen van artsen te koppelen aan die van ziekenhuizen en door het additioneel verzamelen van gegevens van patiënten.

2. De relevantie van die koppeling te onderzoeken.

3. Mogelijke verbanden tussen pneumokokken en griep, weersgesteldheid, seizoenen, allergieën, enz. in kaart te brengen.

4. Het bereiken van een grotere bekendheid en beter bewustzijn onder zowel de medici als het publiek over de relatie tussen pneumokokken en longontsteking: ziektebeelden, trendverloop, enz.

5. Het bieden van een actueel beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in preventie en therapie in aan­­sluiting op www.pneumonie.nl voor gezondheidszorgwerkers.